Portada | Español | English
Foto capçalera
Títol
Concursos i licitacions

02/06/2010

LLiurament dels Premis d´Habitatge Social de Catalunya 2009

Foto notícia
Reconeixement a l´habitatge social amb dos premis i quatre mencions d’entre cinquanta-sis projectes repartits en tres categories: habitatge de nova construcció, actuació integrada i habitatge rehabilitat

Ahir vespre a Terrassa, es van conèixer els guardonats en l’edició dels Premis d’Habitatge Social de Catalunya 2009, que s’atorgaven en el marc d’un sopar lliurament de Premis, presidit la Sra. Carme Labòria Rojas, Tinent d’Alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori Terrassa, que va tenir lloc al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC). Un acte de lliurament que s’acompanyava de l’exposició de quinze candidatures finalistes amb una mostra de les cinquanta-sis propostes presentades als Premis..

El Jurat ha emès el seu veredicte per a cadascuna de les categories establertes: millor actuació en habitatge de nova construcció, millor actuació integrada, excepte en habitatge rehabilitat que ha quedat deserta. Als premis han pogut optar totes les actuacions finalitzades a Catalunya entre l’1 de setembre de 2007 i el 31 d’agost de 2009.

El guardó de millor actuació en habitatge d’obra nova per a l’edifici de 44 habitatges del carrer Vicenç Ximenis, 5 de Lleida.

La promoció de l’INCASÒL, amb quaranta-quatre habitatges i aparcament. El projecte premiat és obra dels arquitectes Jaime Coll i Judith Leclerc, amb Ángela Vidal com a arquitecta tècnica. L’edifici consta de quatre plantes amb 11 habitatges per planta i cada habitatge disposa de 60 metres quadrats i dos dormitoris.

Una proposta arquitectònica que ha estat premiada per considerar-la molt treballada en tots els aspectes, des de l’encaix en el context urbanístic on s’insereix, fins al detall constructiu de la façana, tot passant per una suggerent ordenació de l’espai no edificat.

De l’edifici de Pardinyes s’ha valorat molt positivament la proposta tipològica d’habitatges, sobretot per la seva claredat i la flexibilitat d’ús, que permet un alt nivell d’adaptabilitat en funció dels programes familiars que es puguin desenvolupar, l’edat dels usuaris i l’època de l’any. Un tipus d’habitatge que, a nivell de qualitat i confort, dibuixa una proposta que afavoreix les condicions dels habitatges en quan a vistes, ventilació, il•luminació i assolellament.

De la proposta arquitectònica s’ha considerat molt encertat el joc de transicions que permet l’edifici i que es reprodueix entre el carrer i el vestíbul d’accés i entre aquest i les passeres d’accés als habitatges, així com el joc d’espais privats exteriors que es reprodueixen a l’entrada de cada habitatge, els quals, junt amb la sortida dels habitatges al carrer, tenen una important funció de transició entre l’interior privat i l’exterior públic. Destacant, finalment, la resolució de les façanes en forma diferenciada, en funció del caràcter urbà i/o domèstic.

Una proposta que a més incorpora paràmetres d’eficiència energètica - orientació passant dels habitatges, proteccions solars adequades, aïllament i façana ventilada, i sistemes de producció de calor centralitzats - i solucions concretes en quant a la incorporació de materials industralitzats i la racionalització del procés constructiu.

Bon Pastor de Barcelona, un barri remodelat totalment que aconsegueix la distinció com a millor actuació integrada.

AVS Catalunya distingeix amb aquest guardó una actuació residencial on s’hagi aconseguit conjugar l’esforç i la participació de diferents actors, des d’una perspectiva integral, incidint en problemàtiques de grups socials i també de barris.

La remodelació del Bon Pastor neix de la modificació del pla general metropolità del polígon de les cases barates, redactada per l’arquitecte Jordi Romero, que l’Ajuntament de Barcelona va aprovar l’any 2001 i la Generalitat el 2002.

La remodelació del Bon Pastor és, en matèria d’habitatge, una de les actuacions més importants que s’estan duent a terme a Barcelona, ja que preveu la substitució de 784 cases amb problemes d’humitats i poques condicions d’habitabilitat per un nou barri de 1.000 vivendes noves construïdes amb criteris sostenibles i d’estalvi energètic, així com noves zones verdes.

La remodelació consta de cinc fases i el premi fa menció de les tres primeres fases. La primera, que ha estat dirigida pels arquitectes Esteve Aymerich i Antón Slavadó, es va iniciar la primavera del 2004 i va acabar l’any 2006. Consta de 152 vivendes, 6 locals comercials i 106 places d’aparcament repartits en 4 edificis. Les vivendes tenen una superfície útil d’entre 55 i 96 metres quadrats i consten de 2, 3 i 4 dormitoris. Una de les característiques més importants és que es van construir seguint criteris de sostenibilitat i estalvi de consum d’aigua i energia.

La segona fase de remodelació, a càrrec dels arquitectes Víctor Seguí, Santiago Vives i Salvadó-Aymerich, es va iniciar el desembre del 2007 i s’està a punt d’acabar. Consta d’un total de 190 vivendes, locals i aparcaments repartits en quatre blocs. Les vivendes són de 2, 3 i 4 dormitoris i tenen una superfície d’entre 52 i 90 metres quadrats. S’estan construint amb acabats iguals o semblants als de la primera fase, seguint els mateixos criteris de sostenibilitat i estalvi energètic.

La tercera fase del projecte actualment està en fase d’avantprojecte i constarà de 160 vivendes, locals i aparcaments repartits en tres blocs diferents amb una superfície construïda total de 29.800 metres quadrats. Les vivendes també disposaran de 2, 3 i 4 dormitoris i es construiran amb el mateix criteri de sostenibilitat energètica que s’ha fet servir en les anteriors fases.

El Jurat ha valorat la capacitat regeneradora i transformadora del teixit urbà realitzada per la candidatura, així com la seva cura per mantenir el teixit social preexistent.

La candidatura ha aconseguit realitzar una excel•lent proposta de planejament que va marcar l’inici i punt de partida d’una actuació que ha fet possible la transformació progressiva i gradual d’un barri aconseguint formular una bona proposta arquitectònica edificatòria i d’espais comuns.

El Jurat ha distingit a més, la bona implantació en l’entorn que s’ha realitzat amb l’operació, les correctes distribucions tipològiques i la qualitat d’edificació en els materials i en la seva execució, i l’aplicació d’elements ecoeficients i de sostenibilitat.

La importància d’aquestes actuacions radica en la complexitat en la gestió, aspecte només es pot resoldre amb la participació i la gestió de tots els agents socials implicats, el que queda constatat en aquesta proposta premiada, doncs ha superat la complexitat, unificant diversos operadors pel treball social realitzat en els reallotjaments i en la conducció de la participació activa dels veïns en el disseny i execució integral del Barri de Bon Pastor.

Quatre mencions complementen la difícil decisió d’atorgar el Premi a la millor actuació en habitatge d’obra nova.

La qualitat de les cinquanta-sis propostes presentades ha fet molt difícil l’elecció dels projectes guanyadors. En aquest sentit, el Jurat ha pres la decisió, després de diverses reunions en què ha examinat el conjunt de candidatures, i un cop seleccionats els quinze projectes finalistes en la modalitat d’obra nova, ha decidit atorgar a més dels guardons quatre mencions per a les propostes més destacades a part de la guanyadora en aquesta modalitat.

L’edifici de Pujades, 304, de 175 habitatges per a joves, aparcament i un centre residencial d’acció educativa al districte barceloní del 22@, concretament a l’illa que formen els carrers de Pujades, Fluvià, Bac de Roda i Llull, promogut per REGESA, que ha estat projecte de l’arquitecte Joan Pascual Argenté. Ha rebut la menció per tenir una proposta que dóna lloc a un edifici de grans valors, amb una bona implantació amb l’entorn, on la façana i els materials s’integren amb gran qualitat constructiva amb la resta de les peces de terciari que configuren l’illa en la que s’ubica. La proposta destaca per la dificultat d’unificar programes habitatge, Centre Residencial i aparcament, així com per la complexitat i lògica de les instal•lacions, incloent la seva evident preocupació pels valors constructius i la qualitat del seus acabats i els criteris ecoeficients que ha mantingut la proposta.

La promoció de 36 habitatges per a joves de Can Caralleu de Barcelona, promoguda per la FUNDACIÓ FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL, projectada per l’equip que conformen els arquitectes Marta Peris Eugenio i José Manuel Toral Fernández, ha rebut la menció per tenir una proposta que introdueix una bona resolució d’implantació a l’entorn, proporcionant una resposta correcta a la simbologia de l’edifici amb un proposta de façana que a través de les galeries aconsegueix profunditat, i on les finestres amb els seus porticons, aconsegueixen un sistema d’ombres canviant en funció de l’orientació. Ressaltant, en definitiva, les magnífiques vistes del solar i integrant-lo en l’entorn. Una proposta on remarca especialment la generació d’un espai públic col•lectiu basat en l’aproximació als edificis i la novetat en la distribució tipològica de l’habitatge que realitza.

La promoció de 64 vivendes de venda i 23 de lloguer a Mira-sol Centre, a Sant Cugat del Vallès, obra de l’arquitecte Eduard Gascón Climent i de l’arquitecte tècnic Xavier Pla de los Ríos, promoguda per Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès (Promusa) rep una menció per la bona implantació en l’entorn, donant resposta a les edificacions colindants a través d’una solució arquitectònica ben resolta en la seva volumetria i una coherència tipològica en la distribució de les plantes i adequació dels espais. Altre aspecte remarcat per la menció ha estat la resolució de la complexitat del doble programa de casal i habitatges així com la incorporació de les terrasses a cadascun dels habitatges i el seu impacte positiu a les façanes, així com el control mitjançant un sistema de telegestió, de la producció centralitzada d'ACS."

El projecte que de 81 habitatges tutelats per a gent gran, quatre habitatges amb servei de suport i un casal al barri de Can Travi, al nord de Barcelona, promogut pel Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona i projectat per l’equip d’Arquitectes conformat per Sergi Serrat, Ginés Egea i Cristina García, ha estat distingit amb una menció per considerar-lo una proposta que resol la complexitat i dificultat d’un projecte aconseguint la centralitat i superant les dificultats topogràfiques.

Destaca, així mateix, la confluència de programes i usos diferents molt vinculats a la generació d’espai públic que realitza la candidatura, que se suma a la qualitat en la urbanització i en l’edificació, l’ús correcte dels materials i la seva resolució en aspectes ecoeficients, així com el tractament dels espais de transició en els habitatges com a element de control climàtic.

Desert el Premi a la millor actuació en habitatge rehabilitat

Tot i la importància de la rehabilitació en l’actual context i com aquesta contribueix a fer ciutat, i valorant molt positivament la participació dels promotors en aquesta modalitat dels Premis d’Habitatge Social, un cop examinades les candidatures presentades, el Jurat decideix per unanimitat declarar el premi desert en aquesta categoria.

Amb tot i això, AVS CATALUNYA consicent de la importància de la rehabilitació per a millor la qualitat de les nostres ciutats i dels ciutadans, encoratja a la presentació de noves propostes en les properes edicions dels Premis.

La filosofia dels Premis

Amb la convocatòria dels Premis d’Habitatge Social de Catalunya 2009, AVS Catalunya vol reconèixer públicament l’esforç de promotors, cooperatives i fundacions que treballen perquè l’habitatge públic esdevingui un model de qualitat en tots els sentits.

Atorgats a través de tres modalitats: obra nova, rehabilitació i actuacions integrals, volen distingir les actuacions més destacades realitzades a Catalunya en el camp de l’habitatge social. Per a la seva adjudicació es té en compte a més del treball realitzat, el valor afegit que incorporin cadascuna de les candidatures presentades en les diferents modalitats. Així, el compromís, la qualitat, la innovació, la racionalitat de costos i projectes, la cultura de servei i la responsabilitat amb les ciutats i el medi ambient, han estat les peces clau per al seu atorgament

L’esperit és que els Premis siguin l’excusa per a contribuir a la difusió del treball i les iniciatives que molts promotors duen a terme cada dia amb compromís i rigor, apostant perquè l’habitatge públic sigui un referent de qualitat. L’habitatge social és i ha de ser un model a seguir i els Premis d’Habitatge Social ho volen deixar palès, a través del reconeixement a les actuacions que, en el camp de l’habitatge social, han contribuït a fomentar la cohesió social, a millorar el teixit urbà, en definitiva, a fer ciutat.

L’Hàbitat d’una Joia: disseny, innovació i col·laboració per a un premi

Així, el compromís, la qualitat, la innovació, la cultura de servei i la responsabilitat amb les ciutats i el medi ambient, han estat les peces clau per a l’atorgament dels premis, i fruit d’aquest esperit AVS Catalunya va apostar ja en la darrera edició perquè el guardó que els representés recollís el conjunt d’aquests valors. D’aquesta manera, de la col•laboració entre l’Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge i l’Escola Massana neix una peça escultòrica evocativa i significativa de l’esperit dels Premis d’Habitatge Social de Catalunya: L’Hàbitat d’una Joia.

Treball manual, tecnologia, innovació i disseny gràfic conjugats amb valors es posen al servei de la imatge d’aquests Premis, per a obtenir l’escultura i les mencions que evoquen les mateixes, que signifiquen d’importància de construir habitatge des de les persones i per a les persones, la joia.

La difusió de la feina ben feta: l’Exposició

Fer habitatge és fer ciutat, és fer cohesió social, és fer societat. Cinquanta-sis projectes candidats a l’edició dels Premis d’Habitatge Social de Catalunya 2009 convocada per l’AVS Catalunya, en són un bon exemple i per això una exposició divulgativa i interessant que recorrerà Catalunya.

Les quinze propostes finalistes i una mostra de les cinquanta-sis actuacions d’arreu de Catalunya són l’excusa perfecta per a editar un especial, que s'encartarà en EL PERÍODICO DE CATALUNYA el 3 de juny de 2010, i donar sentit a l’exposició que acompanya els Premis, un exemple de l’aposta d’administracions, promotors i tècnics qualificats per incorporar nous patrons, fer actuacions més planificades, crear noves solucions, innovar amb compromís i rigor., en definitiva per a construir ciutats i ciutadania.

Una mostra que en el seu conjunt és la síntesi d’un esforç professional i humà important, una feina des de les persones i cap a les persones. Aquests projectes exposats esdevenen, doncs, un resum del present i futur de la construcció d’ habitatge públic de qualitat que duen a terme cooperatives, fundacions, professionals i promotors públics i privats.

- Edició Especial Premis (Format .pdf, 1962,59 kB)
- Bases Premis (Format .pdf, 2944,31 kB)
- Dossier Premsa (Format .pdf, 119,98 kB)
- Blogs
- Construmática / Construpedia

< Tornar